Jeesuksen vertaus oikeasta uskosta ja rukous Uudelle Vuodelle 2023

Jeesus kertoi ylipapeille vertauksen oikeasta uskosta:

”Miehellä oli kaksi poikaa: ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: ’Poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani’. Tämä vastasi ja sanoi: ’En tahdo’; mutta jäljestäpäin hän katui ja meni.

Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: ’Minä menen, herra’, mutta ei mennytkään.

Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon?”

He sanoivat: ’Ensimmäinen’.

Jeesus sanoi heille: ’Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä: ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet’.

Matteus 21 : 28 – 32

Jeesus sanoi vertausten jälkeen;

”Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.”

Matteus 21 : 43

Jumala näkee tekomme ja kuulee ajatuksemme. Ulkokultaisuus ei Jumalaa vakuuta, Hän odottaa näkevänsä oikeaa uskoa. Rukoilkaamme nyt yhdessä uskossa seuraavasti:

Rukous vuodelle 2023

Rakas Taivaan Isä, kiitos armostasi, siunauksistasi ja rakkaudestasi meitä kohtaan. Anna meille anteeksi kaikki meidän syntimme, jolla olemme Sinua loukanneet, armahda meitä Poikasi Jeesuksen tähden.

Rakas Taivaan Isä, anna uskoa, rauhaa, iloa, toivoa ja rakkautta kaikkien ihmisten sydämiin tänään ja jokaisena päivänä tästä eteenpäin. Tee sovintoja kodeissa, kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla ihmisten välille. Anna Sinun rakkautesi virrata ihmisten välillä ja voittaa kaikkinainen viha ja katkeruus. Anna kärsivällisyyttä ja uskollisuutta kaikkiin ihmissuhteisiin kaikkialla.

Auta, että Evankeliumin ilosanoma tavoittaisi yhä enemmän ihmisiä Suomessa ja maailmalla. Suojele ja siunaa sanansaattajiasi kaikkialla. Auta Taivaan Isä, että niillä, joilla on aito halu auttaa lähimmäisiä, olisi myös hyvät mahdollisuudet siihen. Puhdista kirkoistamme pois eksyttävä henki ja lähetä tilalle Pyhä Henki, joka on Sanallesi uskollinen.

Sanasi lupaus: ”Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niinkuin kirjoitettu on: ’Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iänkaikkisesti’.”

Tee rakas Taivaan Isä ihmeitä ja auta talousvaikeuksiin joutuneita suomalaisia, jotka uskossa rukoilevat apuasi. Ohjaa maamme päättäjiä tekemään rakentavia päätöksiä niin, että koko kansalla olisi turvallista asua ja elää Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Ohjaa maamme hallitusta auttamaan kaikkein vähävaraisimpia eläkeläisiä, asunnottomia, syrjäytyneitä, työttömiä ja ylivelkaantuneita ihmisiä, joille riittävää apua ei ole vielä tullut.

Anna Kaikkivaltias Jumalamme rauhantahtoa kaikille niille kansoille, jotka tänään kärsivät sotien keskellä. Anna Ukrainan viholliselle viisasta tahtoa ja ryhtiä perääntyä sotatoimista ja solmia rauha, joka kestää sukupolvista sukupolviin. Murskaa vihollisen kivisydän ja anna sille uusi lämmin sydän, jossa rauha ja totuus asuvat. Sillä kenellä Jeesus on sydämessä, se ei voi tehdä pahaa.

Rakas Taivaan isä, pysäytä koronaviruksen ja muiden virusten leviäminen Suomessa ja maailmalla. Me uskomme Sinuun ja rukoilemme Sinua, Sinä teet ihmeitä rakkautesi ja korkean nimesi tähden. Sanasi lupauksen mukaan olet Uskollinen Jumala. Kiitos, kun kuulet ja autat meitä. Anna myös viisautta kansalaisille ja hallitukselle tehdä toimia virusten pysäyttämisen eteen. Auta suomalaisia kehittämään uusia lääkkeitä moniin sairauksiin. Paranna isot ja pienet potilaat sairaaloissa ja kodeissa, anna heidän läheisilleen toivoa ja uskoa Sinuun ja anna heidän kokea, kuinka Sinä vastaat rukouksiin parantamalla ja luomalla uutta elämää.

Vahvista uskoamme, niin kuin Sanasi lupaa; siirtämään vuoria. Vahvista rukouksiamme luonnon puolesta. Anna rukoilijoiden kuulla, kuinka enkelit yhtyvät rukouksiin. Olethan luonut kaiken ja armollasi voit korjata kaiken ennalleen, mitä ihmiset ovat erehtyneet rikkomaan. Puhdista ilmakehä Sinun ihmeelläsi, ettei maailman ilmastonlämpenemistä enää tapahtuisi. Anna ihmisten luontoa tuhoava ahneus anteeksi ja jaa viisautta ihmisten elintapoihin ja asenteisiin. Auta, että kaikkien maiden hallitusten ilmastotoimet tuottaisivat hyvää ja näkyvää tulosta jo meidän elinaikanamme kaikkialla maailmassa.

Rakas Taivaan Isä, suojele maailman lapsia ja nuoria, anna heille turvallinen lapsuus, josta he voivat ponnistaa hyvään aikuisuuteen. Anna lapsille onnellisia kokemuksia Jeesuksesta ja suojelusenkeleistä, niinkuin Jeesus sanoi; ’antakaa lasten tulla minun tyköni’. Anna lasten vanhemmille viisautta, käsivällisyyttä ja rakkautta kasvatushaasteisiin. Paranna ne vanhemmat, joilla on riippuvuuksia ja sairauksia, tee heistä turvallisempia vanhempia lapsille.

Ohjaa ja auta hallitusta huolehtimaan paremmin mielenterveysongelmista ja päihderiippuvuuksista kärsiviä. Siunaa maatamme, että maamme varat ja resurssit riittävät kaikkeen hoitoon, mitä ihmiset tarvitsevat. Auta, että ongelmien juurisyyt tulevat hoidetuiksi, eivätkä ainoastaan niiden seuraukset.

Rakas Taivaan Isä, maamme velkataakka on kasvanut. Anna suomalaisille innovaatioita ja mahdollisuuksia luoda uusia yrityksiä, keksintöjä ja työpaikkoja, joilla maan talous saadaan uuteen nousuun. Ohjaa työttömiä työpaikkoihin, jotka ovat heille sopivia. Auta työnantajia kehittämään riittävää työhön perehdytystä työpaikoilla ja anna heille viisautta poistaa ikärasismia työpaikoilta. Luo mahdollisuuksia parempiin palkkoihin matalapalkkaisilla aloilla. Auta, että kaikilla olisi mahdollisuus kouluttautua heille sopiviin ammatteihin, joissa on hyvät työmahdollisuudet. Luo uskoa Sinuun päättäjille ja työnantajille, joilla sitä ei vielä ole ja kuule heidän rukouksiaan hyvien asioiden puolesta.

Suojele maatamme pahuuden kaikilta vaikutuksilta ja ohjaa eksyneet pois rikollisuuden ja tuhon teiltä. Auta rikosten ja onnettomuuksien uhreja saamaan oikeudenmukaista kohtelua, oikeutta ja korvausta. Suojele kaikkia suomalaisia onnettomuuksilta liikenteessä, työssä, kodeissa ja harrastuksissa. Suojele maatamme luonnonkatastrofeilta. Lohduta ja vahvista heitä, joiden läheiset ovat nukkuneet pois ja jotka kokevat yksinäisyyttä. Suo jokaisen suomalaisen kokea, että kotimaamme Suomi on paras maa meille.

Rakas Taivaan Isä, Sinä olet luvannut Sanassasi: ”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan”. Täytä, Herra, tämä lupaus kaikille, jotka rukouksessa anovat apuasi.

Kuule rukouksiamme Jeesuksen tähden nyt ja aina. Anna meidän tuntea Sinut henkilökohtaisesti ja sinetöi meidät lapsiksesi ikuisuuteen. Kiitos runsaista siunauksistasi.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen haltuun. Aamen


Photo by Victoria Akvarel on Pexels.com