Sukupolvet Aabrahamista Jeesukseen ja Jeesuksen uusi tuleminen

”Aabrahamille syntyi Iisak.

Iisakille syntyi Jaakob.

Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet.

Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista.

Faareelle syntyi Esrom.

Esromille syntyi Aram.

Aramille syntyi Aminadab.

Aminadabille syntyi Nahasson.

Nahassonille syntyi Salmon.

Salmonille syntyi Booas Raahabista.

Booaalle syntyi Oobed Ruutista.

Oobedille syntyi Iisai.

Iisaille syntyi Daavid, kuningas.

Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta.

Salomolle syntyi Rehabeam.

Rehabeamille syntyi Abia.

Abialle syntyi Aasa.

Aasalle syntyi Joosafat.

Joosafatille syntyi Jooram.

Jooramille syntyi Ussia.

Ussialle syntyi Jootam.

Jootamille syntyi Aahas.

Aahaalle syntyi Hiskia.

Hiskialle syntyi Manasse.

Manasselle syntyi Aamon.

Aamonille syntyi Joosia.

Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoina.

Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel.

Sealtielille syntyi Serubbaabel.

Serubbaabelille syntyi Abiud.

Abiudille syntyi Eljakim.

Eljakimille syntyi Asor.

Asorille syntyi Saadok.

Saadokille syntyi Akim.

Akimille syntyi Eliud.

Eliudille syntyi Eleasar.

Eleasarille syntyi Mattan.

Mattanille syntyi Jaakob.

Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.

Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.

Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.”

Matteus 1:1-18

Jeesusta sanotaan Daavidin Pojaksi, mutta Hän ei ollut biologisesti Joosefin sukulinjan jälkeläinen. Hänen oli kuitenkin synnyttävä Jumalan tahdon mukaisesti Joosefin kihlatun, Marian, kohdusta. Sukupolvien määrät 14,14 ja 14 kertovat Jumalan tarkasta suunnitelmasta. Jumala ei jätä mitään sattuman varaan.

Mielenkiintoista on pohtia, onko Jumalan suunnitelmissa myös Jeesuksen uusi tuleminen laskettu sukupolvien määrässä? Tähän ei ole todistetta olemassa, sillä edes Jeesus ei tiennyt, milloin Isä määrää Hänen aikansa täyttyvän. Me voimme vain maailmantapahtumista nähdä, että Raamatun profetiat käyvät vähitellen toteen. Jos Jeesus kysyy sinulta: ’Oletko valmis?’, Hän kantaa sinusta huolta, että pääset varmasti Taivaan kotiin. Hän ei halua, että kukaan jäisi Taivaan porttien ulkopuolelle. Pidä Jeesus sydämessäsi joka päivä. Älä anna arjen huolien, kiireiden tai maailman epäuskon kylmentää suhdettasi Jeesukseen. Hän on luvannut olla kanssamme aikojen loppuun asti, jos itse emme Häntä hylkää. Siunausta.