Kirjoittajasta

Olen noin vuosi sitten eläkkeelle jäänyt isoäiti. Olen uskonut Jumalaan koko elämäni ajan lapsuudesta lähtien. Minulle opetettiin lapsena rukous, mutta muuta hengellistä opetusta en juuri saanut, vaikka äitini oli helluntailainen. Isäni mahdollisesta uskosta en tiedä, koska niistä asioista ei kotona puhuttu, mutta hänellä oli taipumus nähdä tulevia. Turvauduin rukoukseen lapsena, kun joku asia pelotti, muistan esimerkiksi istuneeni hammaslääkärin odotushuoneessa kädet ristissä, kun olin ekaluokkalainen. Sain jo ennen kouluikää ennenäkyjä tulevista, jotka kävivät aina toteen. Nyt lapsenlapsellani on sama armolahja. En kuitenkaan nimeä itseäni profeetaksi. Pyhä Henki ilmoittaa minulle tulevia, silloin kun on tarpeen.

Olen pysynyt suomalaisen ev.lut kirkon piirissä, mutta kuuntelen joskus myös helluntailaisten tai baptistien puheita TV:stä. Ev.lut kirkossa arvostan Jeesuksen asettamia sakramentteja lapsikastetta ja ehtoollista, pastoreiden hyvää Raamatun tuntemusta, sekä yhteistä rukousta ja Jumalan ylistystä. Olen kokenut Pyhän Hengen voitelun ja rakkauden kokemuksia kirkon messuissa. Amerikassa 1900-luvun alussa alkaneessa helluntailaisuudessa arvostan rohkeutta tunnustaa yliluonnolliset kokemukset luonnollisena osana hengellisyyttä. Opillisista eroista johtuen en käy heidän kokouksissaan, muutamista niistä mainitakseni; he eivät arvosta suomalaista kirkkoa ja sen jumalanpalvelusta, lapsikastetta ja kymmentä käskyä, eikä heillä ehtoollinen tietääkseni kuulu kokouksiin. Olen kuitenkin saanut uskon vahvistusta TV:n ohjelmista, esimerkiksi baptistipastori Charles Stanleyn puheista, joka esiintyy Alfa-TV:llä sunnuntaisin ohjelmassa Kosketuskohta. Myös baptistipastori David Pawsonin luennot TV7:lla ovat hyviä, jos haluaa syventää Raamatun tuntemusta. He molemmat ovat kiihkottomia puhujia, mikä kertoo sisäisestä rauhasta. On myös muitakin puhujia, joita kuuntelen. Tärkeintä on, että puhujalla itsellään on oikea usko ja että hän puhuu Sanaa oikein ja johdonmukaisesti.

  • Täydellinen Jeesus kulkee edellämme Hyvänä Paimenena ja Hän elää meissä ja me elämme Hänessä. Tärkeintä on Jeesuksen rakkaudessa kasvaminen.

Viimeiset noin 20 vuotta elämäni on ollut seesteistä ja Raamatun Sanasta on tullut entistäkin tärkeämpää minulle. Sitä ennen minulla oli maailmallisia vuosia jolloin vihollinen taisteli minusta, mutta Jeesus voitti kuitenkin, eikä Hän hyljännyt koskaan, vaikka olin heikko. Niihin aikoihin luin hyvin vähän Raamattua. Minulla oli vain rukous, josta pidin kiinni. Kehoitankin siis jokaista lukeamaan Raamattua, sillä se pelastaa eksymiseltä, johon maailma jopa varkainkin johtaa. Tiedän, että moni elää tänäänkin kahdella tiellä, kuten minäkin elin nuorempana. Voin kokemuksesta kertoa, ettei se ole hyvä tie. Pelastukseen vie vain yksi oikea tie ja sitä johtaa Herramme Jeesus Kristus. Lapsille on hyvä opettaa iltarukous, sillä rukouksen voimalla minäkin olen selvinnyt monista tilanteista ja rukous on pitänyt minua kiinni Isässä.

Kirjoitan blogiani ex-tempore-tyylillä. Pyhä Henki ohjaa, minkä Raamatun kohdan Hän haluaa minun nostavan kulloinkin esiin. Alunperin oli tarkoitus, että kirjoitan vain Raamatun lainauksia, mutta joissakin artikkeleissa olen kirjoittanut jotain myös omin sanoin. En suunnittele kirjoituksia etukäteen, enkä hio niitä niin taitavasti ja runollisesti kuin pastorit tekevät. Toivottavasti kirjoitukseni ovat kuitenkin sen verran selkeitä, ettei väärinymmärryksiä tulisi. Blogiani voi lukea kokonaan tai sitten voi lukea vain Raamatun lainaukset. Raamatun Sana on jo yksistään riittävä. Käytän vuoden 1933/38 käännöstä, koska siitä voi lainata jakeita rajattomasti. – Elise

PS: Korjasin tätä esittelytekstiä 6.11.2020, koska huomasin, että joku sai aiemmasta versiosta väärinkäsityksiä. Vaikka kerroin kokemistani ihmeistä, ne eivät tulleet minusta, vaan Pyhältä Hengeltä. Joillakin ihmisillä on taipumus uskoa, että ihmeet tulevat ihmisestä itsestään, ja siksi päätin jättää ne tekstistä pois. Haluan, että blogini kirkastaa Kristusta, ei minua, joka olen vain todistaja. Siunausta !

Jeesuksen sanoja

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.”

Johannes 15 : 5

”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.”

Johannes 16 : 13

”Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.”

Johannes 15 : 3