Kirjoittajasta

Olen noin vuosi sitten eläkkeelle jäänyt isoäiti. Olen uskonut Jumalaan koko elämäni ajan lapsuudesta lähtien ja olen kiitollinen Taivaan Isälle, ettei Hän hyljännyt minua heikkoinakaan vuosinani.

Minulle opetettiin lapsena rukous, mutta muuta hengellistä opetusta en juuri saanut, vaikka äitini oli helluntailainen. Isäni mahdollisesta uskosta en tiedä, koska niistä asioista ei kotona puhuttu, mutta hänellä oli taipumus nähdä tulevia. Turvauduin rukoukseen lapsena, kun joku asia pelotti, muistan esimerkiksi istuneeni hammaslääkärin odotushuoneessa kädet ristissä, kun olin ekaluokkalainen. Sain jo ennen kouluikää ennenäkyjä tulevista, jotka kävivät aina toteen. Nyt lapsenlapsellani on sama armolahja. En kuitenkaan nimeä itseäni profeetaksi. Pyhä Henki ilmoittaa minulle tulevia, silloin kun on tarpeen.

Olen pysynyt suomalaisen ev.lut kirkon piirissä, mutta kuuntelen joskus myös helluntailaisten tai baptistien puheita TV:stä. Ev.lut kirkossa arvostan Jeesuksen asettamia sakramentteja lapsikastetta ja ehtoollista, pastoreiden hyvää Raamatun tuntemusta, sekä yhteistä rukousta ja Jumalan ylistystä. Olen kokenut Pyhän Hengen voitelun ja rakkauden kokemuksia kirkon messuissa.

Amerikassa 1900-luvun alussa alkaneessa helluntailaisuudessa arvostan rohkeutta tunnustaa yliluonnolliset kokemukset luonnollisena osana hengellisyyttä, mutta koska he usein vähättelevät suomalaista kirkkoa ja lapsikastetta, niin en ole valmis käymään heidän kokouksissaan. Hiljattain kuulin erään heistä sanovan, ettei kirkkoja pitäisi olla ollenkaan. Mielestäni se on Jumalan Sanan vastaista, sillä Raamatun kertomuksessakin Jumala kehoitti rakentamaan itselleen temppelin. Kirkko on Herran huone, jossa jumalanpalvelus on pyhä toimitus. Helluntailaiset on myös koulutettu hylkäämään Jumalan antamat kymmenen käskyä, vaikka Jeesus muistutti käskyistä. Kymmenen käskyä erittelee selventävästi, mitä kaikkea lähimmäisenrakkaus tarkoittaa, joten se on opettavaisempi käsky kuin ”Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi”, jonka helluntaiseurakunta ilmeisesti – puheiden mukaan – hyväksyy ainoaksi käskyksi. En ymmärrä, miksi Jumala ei saisi opettaa rakkauden monimuotoisuutta käskyillä niin, että jokainen voi sen konkreettisesti ymmärtää ja arkeensa soveltaa. Kristuksen armotyön kautta pelastumme, mutta Jumalan käskyjä noudatamme. Kymmenen käskyä täällä

Helluntailaisten ja baptistien puheet ovat luentomaisia, toki niissä rukoillaan ja lauletaan, mutta niissä ei ole samaa pyhää ja rauhallista hartautta kuin kirkossa, eikä ilmeisesti pyhää ehtoollista. Helluntailaiset eivät vaadi evankelistoilta kovinkaan suurta Raamatun tuntemusta ja sen vuoksi puheissa saattaa kuulua joskus tietämättömyyttä, joka voi johtaa kuulijaa harhaan. Useampikin, jo kokenut, ulkomainen evankelista on tunnustanut puheissaan, etteivät he tienneet Raamatusta mitään, silloin kun he aloittivat evankelioimisen. Olen kuitenkin ajoittain saanut uskon vahvistusta, varsinkin baptistipastori Charles Stanleyn puheista, joka esiintyy Alfa-TV:llä sunnuntaisin. Myös baptistipastori David Pawsonin luennot TV7:lla ovat hyviä, jos haluaa syventää Raamatun tuntemusta. He molemmat ovat kiihkottomia puhujia, mikä kertoo sisäisestä rauhasta. On myös muita puhujia, joita kuuntelen. Tärkeintä on, että puhujalla itsellään on oikea usko ja että hän puhuu Sanaa oikein ja johdonmukaisesti.

  • Tarkoitukseni ei ole arvostella helluntailaisia ja baptisteja, kerron vain missä itse seison. Olisiko tilaa vielä yhdelle uudelle suomalaiselle seurakunnalle, joka yhdistäisi nämä eri seurakuntien hyvät puolet ja olisi kuuliainen Raamatun Sanalle ? Heitin vain ilmaan tällaisen pohtimisen aiheen, koska minulla ainakin on jano johonkin vielä parempaan opetukseen. Täydellinen Jeesus kulkee edellämme ja kuitenkin Hän myös elää meissä ja me Hänessä. Tärkeintä on Jeesuksen rakkaus ja siinä kasvaminen.

Elämässäni oli noin 25 – 30 vuotta sitten ajanjakso, jolloin hyvä ja paha taistelivat minusta voimakkaasti ja koin silloin sekä hyviä, että pahoja yliluonnollisia kokemuksia. Niinä aikoina Pyhä Henki lähetti minua milloin mihinkin tilanteeseen auttamaan muita ihmisiä. Kerran jätin pyykin silityksen kesken, koska koin voimakkaan Pyhän Hengen kutsun lähteä heti erääseen paikkaan, jossa tapasin entisen työtoverini, jonka lapsi oli yrittänyt riistää henkensä ja työtoverini oli shokissa. En siihen aikaan osannut puhua uskosta, mutta läsnäoloni toi silminnähden jonkinlaista lohtua. Eräs ihminen sanoi, että minusta säteili silloin ihmeellinen voima, vaikka en itse sitä tiedostanut. Pyhä Henki toimii kenen tahansa ihmisen kautta, tarvitsee vain olla välittävä sydän ja kuunnella Pyhän Hengen ohjausta. Koin myös erään eksyneen ihmisen kohdalla, kuinka Jumalan valtavan suuri rakkaus virtasi minun kauttani häneen. Se tapahtuma on minulle edelleenkin vahvana todisteena siitä, että Jumala ei katso henkilöön, vaan Hän rakastaa kaikkia luotujaan. Koin niinä vuosina myös demonijoukon hyökkäyksen, kun yritin auttaa hengellisesti erästä ihmistä, jossa näin ikäänkuin ’mustan varjon’ hänen takanaan. Selvisin demoneista rukouksen avulla, Raamattu kädessäni. Tämä ihminen alkoi käydä seurakunnan tapahtumissa. Jeesus voittaa aina.

Noina aikoina eksyin kahdelle tielle; elin maailmallisella ja uskontiellä. Niihin tapahtumiin johti avuliaisuuteni, jonka vuoksi jouduin väärään seuraan. Rukouksesta en luopunut koskaan, eikä Jumalakaan luopunut minusta, vaan Hän antoi paljon rukousvastauksia ja suojeli koko perhettä. Kiitän Taivaan Isää siitä, etten silloin joutunut alkoholin kiusaukseen, vaikka olin joskus tekemisissä päihdeongelmaisten kanssa. Maailmallinen tie ei tuntunut minulle koskaan omalta ja kaipasin siitä alati pois, mutta olin heikko ja neuvoton, enkä juurikaan lukenut siihen aikaan Raamattua, mikä olisi osoittanut minulle tietä. Sen lisäksi olin väsynyt raskaasta päivätyöstä ja perhevastuusta. Juuri pahimpana aikana, kun melkein jo menetin elinvoimani, Jumala ilmoitti kutsun muuttaa eri paikkakunnalle, ja muuton jälkeen elämä alkoi tasaantua. En koe sitä pakenemiseksi, vaan uuden elämän löytämiseksi. Kun Pyhä Henki uudistaa ihmistä sisältäpäin, alkaa ulkoinenkin elämä muuttua.

Viimeiset noin 20 vuotta elämäni on ollut seesteistä ja Raamatun Sanasta on tullut entistäkin tärkeämpää minulle. Raamattu on minulle suurin kaikista hengellisistä oppaista ja Jeesus on tärkein Raamatun henkilöistä. Kehoitankin siis jokaista pitämään Raamatun Sanasta kiinni, sillä se pelastaa eksymiseltä, johon maailma jopa varkainkin johtaa. Tiedän, että moni elää tänäänkin kahdella tiellä, kuten minäkin elin nuorempana. Voin kokemuksesta kertoa, ettei se ole hyvä tie. Pelastukseen vie vain yksi oikea tie ja sitä johtaa Herramme Jeesus Kristus. Lapsille on hyvä opettaa ainakin iltarukous, sillä rukouksen voimalla minäkin olen selvinnyt monista huolista ja peloista.

Kirjoitan blogiani ex-tempore-tyylillä. Pyhä Henki ohjaa, minkä Raamatun kohdan Hän haluaa minun nostavan kulloinkin esiin. Alunperin oli tarkoitus, että kirjoitan vain Raamatun lainauksia, mutta joissakin artikkeleissa olen kirjoittanut jotain myös omin sanoin. En suunnittele kirjoituksia etukäteen, enkä hio niitä niin taitavasti ja runollisesti kuin pastorit tekevät. Toivottavasti kirjoitukseni ovat kuitenkin sen verran selkeitä, ettei väärinymmärryksiä tulisi. Blogiani voi lukea kokonaan tai sitten voi lukea vain Raamatun lainaukset. Raamatun Sana on jo yksistään riittävä, siitä ei puutu mitään. Käytän vuoden 1933/38 käännöstä, koska siitä voi lainata jakeita rajattomasti. – Elise

Jeesuksen sanoja

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.”

Johannes 15 : 5

”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.”

Johannes 16 : 13

”Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut.”

Johannes 15 : 3